Mengenal
Dominikan Awam

Sejarah awal mula dan berdirinya

Ordo Ketiga Dominikan

Dominikan Awam (dulu dikenal sebagai ordo ketiga Dominikan) adalah kumpulan umat beriman yang berpartisipasi dalam hidup kerohanian dan kerasulan Ordo Pewarta, di bawah bimbingan Persaudaraan Dominikan dan sesuai Anggaran Dasar yang telah disetujui Gereja. Tujuan hidup mereka adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa.

 

Mengenal Dominikan Awam

Diresmikan 1285

Beranggotakan pria maupun wanita awam, lajang atau menikah yang hidup sebagai pertanda dunia. Panggilan hidup mereka terutama sebagai anggota ordo religius yang berwawasan universal. (J. Rubba OP, Ordo Ketiga Santo Dominikus).

Dominikan Awam diresmikan pada tahun 1285 oleh Munio de Zamora, Master Jendral Ordo ke-7. Sebenarnya Dominikan Awam telah berdiri pada abad ke-12 sejak Ordo Pewarta berdiri yang telah banyak menjalin kerjasama dengan kaum awam. 

Kerasulan

Saat ini Dominikan Awam telah berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan spiritual untuk kepentingan-kepentingan gereja, bahkan juga partisipasi dalam hal-hal kerasulan. Salah satu tokoh Dominikan Awam yang paling dikenal adalah St. Katharina dari Siena (1347-1380).

Mengenal Dominikan Awam